receco

Recikliranje u kancelarijama

receco | 21 Decembar, 2016 09:46

Mnoge kompanije se odavno brinu za otpad koji se stvara tokom obavljanja privrednih delatnosti. Postije čitavi timovi ljudi koji se brinu o otpadu iz proizvodnje (najčešće referenti zaštite životne sredine). Sistemi upravljanja otpadom u ozbiljnim kompanijama čak prelaze i na naredni novo, odnosno usvajaju tzv “zero  waste” strategiju, koja treba da ostvari da se sav otpad iskoristi na neki drugi način, tj da ništa ne završi na deponiji, što je i glavni cilj kada se priča o reciklaži. Jedan segment na koji se često zaboravlja, jeste otpad koji nastaje u kancelarijama. 

Po nekim procenama, prosečan kancelarijski radnik potroši oko 10 000 listova papira godišnje, a 45% od dnevno upotrebljenog papira postaje otpad do kraja dana. Prema nezvaničnim procenama, a na našu veliku žalost, oko 20% – 35% starog papira od ukupnih količina koje se generišu u Srbiji završi na deponijama. Na žalost, veći procenat našeg stanovništva još uvek nema razvijenu kulturu razvrstavanja otpada. Udeo papira u otpadu u Srbiji čini i do 30%.

Dobra strana je što se papir može više puta reciklirati (5-7) što uveliko pravi uštedu kako prirodnih resursa, tako i energije i vode.

Administracija može doprineti smanjivanju količine otpada (papira, kartona) tako što će nabaviti adekvatne kante ili kontejnere u koje će odlagati papir na adekvatan način. Isto tako mogu da sklope ugovor sa komunalnim preduzećem ili nekom firmom koja se bavi sakupljanjem, sortiranjem otpada kojima će svoje količine predavati na nedeljnom ili mesečnom nivou i na taj način se rešiti korisnog otpada. u većini slučajeva se vrši isplata na predatu količinu papira, što može dobro doći zaposlenima u kancelariji a na taj način manje opterećuju deponije ili životnu sredinu.

 

Čestitamo

receco | 21 Decembar, 2016 07:45

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb